Boazumertocht


De Boazumertocht ( +/- 7 uren, inclusief bezoek Boazum )

Vaar met ons de Boazumertocht! Deze vaartocht naar het karakteristieke Boazum door de Greidhoeke duurt ongeveer 7 uur en is op z’n mooist in het voorjaar. Bijvoorbeeld in april en mei, daarna zijn de rietkragen te hoog.  Hierdoor wordt het zicht over het mooie Heitelân belemmerd.

Via het van Harinxmakanaal en Boalsertfeart varen we door Easterlittens, langs Britswerd en de Greidhoeke naar Boazum. We nemen een bezoekje in de kerk, waar een unieke fresco zichtbaar is: met een Christus zonder baard! Ook haalt u dan een Boazumer mjitte in de plaatselijke herberg! Wat dit is hoort u van de kroegbaas Meindert.

Terug varen we door de Boazumerfeart, Swette, van Harinxmakanaal weer terug naar Leeuwarden.

Klik hier om te zien, wat Wikipedia over Boazum vertelt

Boothuur € 625.00

Of maak gebruik van onze arrangementen.