Poptaslot

Het Poptaslot in Marsum

Met de nieuwe vaarroute bezoeken we het Poptaslot in Marsum. Misschien wel de mooiste state van Friesland! We passeren de nieuwe sluis in Marsum

Onze route

Vanuit Leeuwarden varen we via het van Harinksmakanaal, Ritsumasyl naar Marsum. Na een uurtje bereiken we Marsum. Maar eerst nog schutten in de sluis! Na het schutten varen we onder de Haak van Leeuwarden door naar onze ligplaats vlakbij het slot. Hier vandaan is het een kleine wandeling naar het slot.

Het slot

Parel onder de Friese Staten en Stinzen is het Poptaslot (of Heringastate) uit omstreeks 1500. Het kasteeltje in Marsum is gesticht door de adelijke familie Heringa. In 1603 komt de State in bezit van het geslacht van Eysinga. Erfgenamen verkopen het huis in 1687 aan advocaat Henricus Popta uit Leeuwarden.

Rondleiding

Hier krijgt u een rondleiding  door het Gasthuis. Dit duurt ongeveer 1,5 uur. Deze rondleiding kost € 8,00 per persoon met een minimum van 20 personen.

Onze boothuur voor de vaartocht naar het Poptaslot: € 250,00
of maak gebruik van ons dagdeel arrangement