De Greidhoeke

 

Rondvaart door de Greidhoeke
(Duur +/-3,5 uur)
M
et de gids door Easterlittens is deze tocht 4,5 uur

De Greidhoeke

In het groene midden van Friesland ligt de Greidhoeke. Een rijke streek met weilanden en karakteristieke terpdorpjes. Je vindt hier de grutto in een van de verschillende natuurgebieden. Het is een waterrijke streek waar lang de melkindustrie profiteerde van de goede logistiek van vaarten en sloten. Bijzonder zijn de mummies van Wiuwert en de fresco van een Jezus-zonder-baard in de kerk van Boazum. Ook Jorwert ligt in deze streek, bekend van Geert Mak’s boek ‘Hoe God verdween…’ In de zomer beleef je in de Greidhoeke de traditionele Friese sporten zoals het tippen, kaatsen en het fierljeppen.

Onze route

Vanuit Leeuwarden varen we door het van Harinxmakanaal en door de Boalserter Feart via  Húns, Lúns, Baard en Easterlittens. Dan gaan we stuurboord uit over de Frjentsjerterfeart naar Winsum, Wjelsryp en dan weer stuurboord uit door het van Harinxmakanaal, via Dronryp en Deinum weer terug naar Leeuwarden.

Boothuur  € 350,00 ( met de gids 1 uur extra € 400.00 )

Ook kan deze tocht uitgebreid worden met een uitstapje in Wommels. Dan zijn we +/- 3 uren langer onderweg. Totaal dus +/- 6,5 uur, met gids in Wommels 7,5 uur. In Wommels kunt u It Tsiispakhûs bezoeken.

Boothuur € 200,00 extra

Of u kunt gebruik maken van onze arrangementen.

Extra

Deze tocht is uit te breiden met een bezoek aan het kaaspakhuis in Wommels. Dit wordt dan een dagtocht.

Boothuur € 625,00

Mogelijk arrangement

U kunt ook gebruik maken arrangement 1, exclusief entree kaaspakhuis Wommels en evt. met de gids door Wommels. Wommels is ook bekend van de Freulepartij. Wat dit is, vertelt de gids u.