De Middelseerûte

De Middelseerûte

Met de Middelseerûte beleven we het Friesland van oude zeeën. Van oudsher is Noordwest Friesland een eiland met westelijk de Waddenzee en oostelijk de Middelsee. Vandaag de dag is riviertje de Zwette tussen Leeuwarden en Sneek daar nog een teken van: de Zwette is de overgebleven zeeslenk van de oude Middelsee. Met de Middelseerûte varen we langs oude zeedijken, oudland, nieuwland en de Zwette.

Onze route

Deze vaartocht voert ons vanuit Leeuwarden langs Wergea, via Grou, Sneekermeer naar Sneek. In Sneek kunt u het scheepvaartmuseum, even shoppen, of een rondwandeling maken.

Boothuur € 625.00

Of maak gebruik van onze arrangementen

klik op  Sneek, om te zien wat u kunt beleven in Sneek