Zomerprogramma 2017

Dit is ons zomerprogramma voor 2017. Opgeven noodzakelijk!
Opgave bij Jaap of Marjan (Rondvaart Middelsee)
tel: 058-2541456 of 06-53588472 of 06-53511580


Vol is vol, maar leeg is ook maar leeg.

Deze tochten in het zomerprogramma 2017 gaan door bij voldoende deelname.

Onze vertrek en aankomstplaats  voor rondvaart Middelsee is:
Harlingertrekweg Leeuwarden, afslag WTC Expo/ Holland Casino

U kunt parkeren op B2, als u het inrijkaartje bij ons inlevert, krijgt u een gratis uitrijkaart van ons!

Wijzigingen voorbehouden.


Het Zomerprogramma van 2017

 

22, 23 en 24 juni           Griet Wiersma         € 32,50 per persoon 

vertrek: 15.30 uur

aankomst: +/- 19.00

2 x koffie met 1 x oranjekoek, koud buffet en natuurlijk de gezelligheid mei Griet!

 

 

4 juli 2017                De Alde Feanen      € 37.50 per persoon

is vol!          nieuwe datum:   11 juli

vertrek: 9.30 uur
aankomst: +/- 16.30 uur

arrangement
* entree boot
* 2 x kofje mei koeke
* Frysk Bôllebuffet

14 juli 2017  rondvaart met Krijn  (van Die Twa) en Marleen

zie ook bij entertainement

€ 30.00 per persoon, inclusief 2 x koffie met oranjekoek, koud buffet

vertrek: 16.00 uur         aankomst +/- 19.00 uur

we varen dan de rondvaart Leeuwarden

 

26 juli 2017                    De Greidhoeke      € 22.50 per persoon

 

vertrek 13.30 uur  aankomst +/- 17.00 uur

Entree boot, 2 x koffie met cake, 2 x consumptie met kaas en worst

 

10 augustus 2017         De Dokkumtocht   € 47.50 per persoon

vertrek: 9.00 uur
aankomst: +/- 18.30 uur

arrangement
* entree boot
* 2 x kofje mei koeke
* 1 x kom soep met 1 x belegd broodje en 1 x krentenbol
* warm/koud buffet om +/- 17.00 uur

 

11 augustus              tafel goochelen met Joop Fenstra  € 30,00 per persoon

vertrek: 16.00 uur en aankomst : +/- 19.00 uur

inclusief:

2 x koffie met oranjekoek

koud buffet

12 oktober 2017        Burdaard    € 47.50 per persoon 

vertrek: 10.00 uur
aankomst: +/- 18.30 uur

arrangement
* entree boot
* 2 x kofje mei koeke
* 1 x soep met 1 x belegd broodje en 1 x krentenbol
* stamppot buffet om +/- 17.00 uur


Opstapplek Rondvaart Middelsee in Leeuwarden

U kunt parkeren op B2, naast het Casino. Dan krijgt u van ons een gratis uitrijkaart.

Kaartje opstapplek Rondvaart Middelsee